1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

 • Az adatkezelő megnevezése: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH vagy adatkezelő)
 • Székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
 • Adószáma: 15775883-2-41
 • Elérhetősége: sajto@nmhh.hu;
 • Telefonszáma: +36 1 457 7945
 • Képviseli: Dr. Koltay András elnök

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 • Címe: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
 • E-mail cÍm: info@nmhh.hu

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

3. A megvalósuló adatkezelésekről

(A) Az NMHH a média és a hírközlés területén kifejtett hatósági tevékenységével és feladatköreinek ellátásával, továbbá egyéb közérdekből elvégzendő feladatai végrehajtásával összefüggően rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot, e körben szakmai rendezvényeket szervez.

(B) Az NMHH ezt meghaladóan is szervez rendezvényeket, eseményeket, ünnepségeket.

Az adatkezelés típusa Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatok forrása Az adatok tárolásának időtartama Címzett
3.1 A rendezvény vonatkozásában felkért előadókkal történő kapcsolattartás Az adott rendezvény előadásainak szervezése keretében az előadókkal történő kapcsolattartás (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az NMHH közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, különös tekintettel a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 110. § a)-d) pontjaiban, az Mttv. 182. § p) pontjában, az Mttv. 183. §-ból az a)-c), a h), valamint a q) pontjaiban továbbá az Mttv. 184. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

(B) pont szerint szervezett rendezvények esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az NMHH-nak a rendezvénye szervezéséhez, ezáltal pedig az adott rendezvény megtarthatóságához fűződő jogos érdeke.

Az érintett neve (vezeték-, és utónév) e-mail címe, beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése. A személyes adatok az érintettől vagy bárki számára elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Az adott rendezvényt követő legfeljebb 14 napon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.
3.2 A rendezvényekre vonatkozó meghívók kiküldésével összefüggő adatkezelés Az adott rendezvény vonatkozásában figyelemfelhívás, az arra való meginvitálás, regisztrációra való felhívás, ezek által pedig a lehetséges résztvevők tájékoztatása. (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az NMHH közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, különös tekintettel az Mttv. 110. § a)-d) pontjaiban, az Mttv. 182. § p) pontjában, az Mttv. 183. §-ból az a)-c), a h), valamint a q) pontjaiban, továbbá az Mttv. 184. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

(B) pont szerint szervezett rendezvények esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az NMHH-nak a rendezvénye propagálásához, az arra történő invitáláshoz, a lehetséges résztvevők tájékoztatásához, ezáltal pedig az adott rendezvény megtarthatóságához fűződő jogos érdeke.

Az érintett neve (vezeték-, és utónév) e-mail címe, beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése. A személyes adatok az érintettől vagy bárki számára elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Az adott rendezvényt követő legfeljebb 14 napon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.
3.3 A rendezvényre történő regisztráció során megvalósuló adatkezelés Regisztráció és az érintett azonosítása, a rendezvényre jelentkező személyekkel való kapcsolattartás, ennek keretében a rendezvénnyel kapcsolatos információk átadása, továbbá a rendezvény helyszínére történő beléptetés (azonosítás), valamint a résztvevők várható létszámának felmérése. (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az NMHH közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, különös tekintettel az Mttv. 110. § a)-d) pontjaiban, az Mttv. 182. § p) pontjában, az Mttv. 183. §-ból az a)-c), a h), valamint a q) pontjaiban, továbbá az Mttv. 184. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

(B) pont szerint szervezett rendezvények esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet kifejezett formában, az adott rendezvényre történő online (e-mailes vagy egyéb, az NMHH által kezelt felületen történő) jelentkezés, vagy helyszíni regisztráció útján tesz meg.

Az érintett neve (vezeték-, és utónév) e-mail címe, telefonszáma, beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése. Az érintett. Az adott rendezvényt követő legfeljebb 14 napon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.
3.4 Speciális étrend biztosításával összefüggésben megvalósuló adatkezelés Speciális étrend iránti igények felmérése, illetve annak biztosítása a rendezvényen. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Az érintett neve (vezeték-, és utónév), táplálékallergiájára (étel-intolerancia) vonatkozó adat. Az érintett. Az adott rendezvényt követő legfeljebb 14 napon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.
3.5 A rendezvényen jelenléti ív vezetésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés A rendezvényen résztvevők számának és körének igazolása elszámolási, illetve az NMHH tevékenységének ellenőrizhetősége céljából. (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az NMHH közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, különös tekintettel az Mttv. 110. § a)-d) pontjaiban, az Mttv. 182. § p) pontjában, az Mttv. 183. §-ból az a)-c), a h), valamint a q) pontjaiban, továbbá az Mttv. 184. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

(B) pont szerint szervezett rendezvények esetében:A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az NMHH-nak a tevékenysége ellenőrizhetőségéhez fűződő jogos érdeke.

Az érintett neve (vezeték-, és utónév), beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése, adott esetben aláírása. Az érintett. (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén: Az adott rendezvényt követő legfeljebb 14 napon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.

gyéb, vagyis nem a közérdekből elvégzendő feladatai végrehajtása keretében szervezett rendezvények esetében: Az adott rendezvényt követő legfeljebb 14 napon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.

3.6 A rendezvényeken készülő és közzétételre kerülő felvételekkel, azok felhasználásával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelés A felvételek készítésének célja az NMHH rendezvényeinek dokumentálása, e felvételek megőrzése az NMHH belső archívumában. A felvételek egy része az NMHH saját internetes felületein is közzétételre kerül, azok felhasználásával írásbeli összefoglaló hír, bejegyzés készül az adott rendezvényről szóló beszámoló részeként. (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén: Tömegfelvételek eseténaz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az NMHH-ra ruházott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, különös tekintettel az Mttv. 110. § a)-d) pontjaiban, az Mttv. 182. § p) pontjában, az Mttv. 183. §-ból az a)-c), a h), valamint a q) pontjaiban, továbbá az Mttv. 184. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra. Tömegfelvételnek nem minősülő felvételek esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az adatkezelés érintettjének hozzájárulásán alapul.

(B) pont szerint szervezett rendezvények esetében:
Tömegfelvételek esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az NMHH-nak a rendezvényei megörökítéséhez, dokumentálásához, a rendezvények megtörténtének igazolásához, azok minél szélesebb körben való megismertetéséhez, ezáltal pedig tevékenységének bemutatásához fűződő jogos érdeke. Tömegfelvételnek nem minősülő felvételek esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az adatkezelés érintettjének hozzájárulásán alapul.

Az érintett kép-, illetve hangmása, illetve adott esetben neve (vezeték-, és utónév). Az érintett. (A) pont szerint szervezett rendezvények esetén:
Tömegfelvételek esetén: a kezelt adatokat az NMHH a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve a 89. cikk (1) bekezdése alapján közérdekű archiválás céljából, levéltári értékként megőrzi. Tömegfelvételnek nem minősülő felvételek esetén: a kezelt adatokat az NMHH az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.(B) pont szerint szervezett rendezvények esetében:
Tömegfelvételek esetén: a historikus szempontból kiemelkedő, közérdeklődésre számot tartó, így az utókor számára megőrzendő felvételeket az NMHH a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve a 89. cikk (1) bekezdése alapján közérdekű archiválás céljából, levéltári értékként megőrzi. Az egyéb felvételeket az NMHH a rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 5 évig megőrzi.
Tömegfelvételnek nem minősülő felvételek esetén: a kezelt adatokat az NMHH az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Adatfeldolgozóként kerül igénybevétele az NMHH weboldalának tárhelyszolgáltatója, továbbá az adott rendezvényen kép-, illetve hangfelvétel készítésével megbízott KreaFilm Kft (Cg.: 07-09-030955; székhely: 2451 Ercsi, Búzavirág utca 6/7.).
3.7 Sajtólista kezelésével, a szakmai nyilvánosság elérésével összefüggő adatkezelés Az NMHH közérdekű feladatainak ellátásával összefüggő, továbbá közérdeklődésre, illetve sajtóérdeklődésre számot tartó szakmai rendezvényekről, eseményekről, hírekről történő tájékoztatás elősegítése, a közérdekű tájékoztatás hatékonyságának növelése, ennek érdekében szakmai kapcsolattartás a sajtó és a szakmai nyilvánosság munkatársaival, képviselőivel. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az NMHH közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az Infotv. 32. §-ában foglaltakra. A közérdekű feladatok végrehajtását meghaladóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az NMHH-nak a sajtóérdeklődésre számot tartó eseményekről, rendezvényekről történő tájékoztatás elősegítéséhez, ennek érdekében az érintettekkel történő kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke. Az érintett neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, telefonszáma, beosztása, az általa képviselt sajtóorgánum, illetve szerkesztőségének megnevezése. A személyes adatok bárki számára elérhető, nyilvános forrásokból, illetve az érintettől származnak. Az érintett tiltakozásáig.
 1. Mttv. 110. § a Hatóság a hírközlési ágazat tekintetében külön törvényben foglaltak szerint a) nyilatkozik a hatáskörével összefüggő jogszabályalkotási és -módosítási igényekről és javaslatokról; b) felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ezekhez kapcsolódó informatikai piac működését; c) folyamatosan értékeli a hírközlési piac helyzetét, és arról összehasonlító elemzéseket készít; d) piacelemzést végez.
 2. Mttv. 182. § p) pont alapján a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban médiapiaci ágazati vizsgálatot folytat le.
 3. Mttv. 183. § (1) A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban a) kidolgozza a kiskorúak védelme érdekében előírt klasszifikációval összefüggő ajánlást; b) kidolgozza a kizárólag tizennyolc éven felüli nézők vagy hallgatók számára elérhetőséget biztosító hatékony műszaki megoldás követelményeire vonatkozó ajánlást; c) közzéteheti a termékmegjelenítésre és az arra történő felhívás e törvényben foglaltaknak való megfelelőségére vonatkozóajánlását; h) egyes médiapolitikai kérdésekben állásfoglalásokat, javaslatokat készít; q) összeállítja a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események listáját.
 4. Mttv. 184. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Hivatal nem hatósági hatásköreibenpiaci elemző, értékelő, illetve más vizsgálati tevékenységet folytat a műsorfigyelő és -elemző szolgálat által.
 5. Az NMHH a rendezvényein a résztvevőkről kép-, illetve hangfelvételek készíthet, amely felvételeket az NMHH saját internetes felületein közzé tehet, azok felhasználásával írásbeli összefoglaló hírt, bejegyzést készíthet.
  Készülhetnek és közzétételre kerülhetnek tömegfelvételnek minősülő, illetve olyan felvételek, amelyeken kizárólag néhány érintett vagy egyedül az érintett szerepel.
 6. Az NMHH a Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései értelmében együttműködik a sajtószervekkel, a szakmai nyilvánosság egyéb résztvevőivel ennek keretében proaktívan szervezi és irányítja a szervezetről szóló megjelenéseket, aktív kapcsolatot tart az újságírókkal és a szakmai nyilvánosság egyéb képviselőivel, sajtótájékoztatókat szervez, tart. A kapcsolattartás érdekében az NMHH nyilvántartást vezet a sajtókapcsolatokról.
 7. Infotv. 32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • az adatkezelő azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatkezelőt az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adatkezelő az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel az adatkezelő, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • az az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték;
 • az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett azt bármikor visszavonhatja az info@nmhh.hu e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel. Ebben az esetben a hozzájárulás keretében megadott, illetve megküldött személyes adatok törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek). nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.