A videó angol és magyar nyelvű feliratokat tartalmaz. A feliratok elsődleges nyelve a magyar, amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha angolra szeretné váltani, kérjük, kattintson a videólejátszó jobb alsó sarkában található „Beállítások” ikonra, válassza a „Feliratok” menüpontot, és a magyar helyett válassza az angol nyelvet.

Az uniós MI-rendelettervezetről adott tájékoztatást Brando Benifei EP-képviselő

Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.

A jogalkotási folyamat állásáról Benifei elmondta: tárgyalásokat folytatnak a tagállami kormányokkal az Európai Unió Tanácsában, hogy megállapodást érjenek el, és létrejöhessen a világ első, a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos kockázatokat horizontálisan kezelő, a benne rejlő lehetőségek kihasználását ösztönző szabályozása.

„Valójában az MI-rendelet alapgondolata egy nagyon nyilvánvaló kérdésből származik. El kell kerülnünk a mesterséges intelligencia körüli uniós piac széttöredezését. Közös piacra van szükségünk a mesterséges intelligencia területén, ami azt jelenti, közös jogszabályokra van szükségünk, hogy elkerüljük, hogy minden tagállam létrehozza a sajátját” – fogalmazott a képviselő.

A mesterséges intelligencia használatának magas kockázatú esetei

„Általános megközelítésünk az volt, hogy dolgozzunk a kockázatcsökkentésen: azonosítsuk azokat a kockázatokat, amelyek a mesterséges intelligencia társadalmunkba és életünkbe való belépése körül fennállnak – folytatta Benifei. – Ennek eredménye egy úgynevezett kockázati piramis, amely tartalmazza a leginkább kockázatos felhasználási eseteket, azokat, amelyek elviselhetetlen és értelmetlen kockázatot jelentenek. Értelmetlen a kockázat, amikor azt nem ellensúlyozza a társadalmunkra gyakorolt, eléggé egyértelmű pozitív hatás. Azonosítottunk tehát olyan területeket és felhasználási eseteket, ahol kifejezetten meg akarjuk tiltani a mesterséges intelligencia használatát.”

Példákat is felsorolt:

  • az MI használata közterületen, biometrikus azonosításra alkalmas, megfigyelő kamerarendszereknél;
  • érzelmek mesterséges intelligenciával támogatott felismerése diákok és dolgozók esetében;
  • mesterséges intelligencia használata megelőző rendőri cselekvéseknél.

A magas kockázatú és mindenképpen szabályozandó felhasználási esetek közé sorolták, amikor szociális, jóléti jogok vagy állampolgári jogok képezik a kockázat tárgyát, amikor az álláskeresők profilozására, szűrésére alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, amikor a felhasználás a kritikus digitális infrastruktúrát érinti, amikor gyermekek egészséges fejlődéséről vagy a demokráciát érintő folyamatokról van szó.

Legyen felismerhető, ha a tartalmat mesterséges intelligenciával állították elő

Benifei parlamenti képviselő külön kitért a mesterséges intelligencia segítségével végzett tartalomelőállítás jelentette kihívásokra.

Mint mondta, az Európai Bizottság és az Európai Parlament is azt akarja, hogy ezek a tartalmak legyenek felismerhetők. Illetve még egy céljuk van…

„Szeretnénk támogatást adni a tartalomelőállítóknak, művészeknek, kreatív szakembereknek, akik nem kapnak semmit, amikor azt az értéket, amit ők állítottak elő, a mesterséges intelligencia tanítására használják fel. Szeretnénk továbbá felvenni a harcot a dezinformációval szemben, amely elárasztja a jogszerű tartalmakat.”

Mikor lesz ebből jogszabály, és hogyan vezetik be?

Brando Benifei abbéli reményének is hangot adott, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet záró szavazására 2024 elején sor kerülhet, utána pedig elkezdődhet a fokozatos bevezetése és alkalmazása. De van itt még valami, a Bizottság ugyanis gyorsítana.

„Reméljük, sok szervezet, fejlesztő és intézmény csatlakozik majd az úgynevezett MI-paktum kezdeményezéshez, amelyet a Bizottsággal közösen indítunk be, és amely lehetővé teszi, hogy a jogszabálynak való megfelelés fokozatosan történjen meg a teljes hatályba lépésig” – mondta a politikus (lásd még: EU, Google to develop voluntary AI pact ahead of new AI rules, EU's Breton says).

Az MI és a gazdasági hatalmi verseny

Brando Benifei szerint bizonyos területeken még több egységesítésre lesz szükség.

„Teljesen integrált tőkepiacra van szükségünk. Több európai szintű vállalati beruházásra van szükségünk a digitális infrastruktúrában. Több közös kutatásra van szükségünk. Kritikus tömegre van szükségünk, ha versenyezni akarunk Kínával és az Egyesült Államokkal” – húzta alá, és hozzáfűzte, hogy a munka világában is egyre több felkészítő tréningre lenne szükség, illetve több támogatásra ahhoz, hogy az új technológia által érintett szektorokban végbe mehessenek a szükséges átalakulások.

Erről az előadóról

Brando Benifei

Az Európai Parlament tagja, az EU mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályának társelőadója

Brando Benifei olasz európai parlamenti képviselő. A második ciklusát tölti az EP-ben. Jelenleg ő a Partito Democratico (Demokrata Párt) európai parlamenti küldöttségének vezetője.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tagjaként a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály előadója.

2016-ban a Forbes felvette a „30 under 30” nevű listájára (a Forbes magazin és egyes regionális kiadásai által évente kiadott harminc, 30 évnél fiatalabb személy listája különböző iparágakban).

További előadók

Beszédek

Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.
Maria Luciana Axente, a mesterséges intelligencia etikájának elismert szakértője és a gyermekek jogainak szószólója a „Human in Charge" című konferencián tartott előadást, amelynek középpontjában a gyermekek védelme a digitális korban állt. Nem vitatván, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban és az egészségügyben nagy lehetőségeket kínál, figyelmeztetett az árnyoldalaira is, egyebek mellett a gyermekkori fejlődéshez elengedhetetlen emberi interakciók csökkenésére. Axente kiemelte a figyelemre méltó erőfeszítéseket, például az UNICEF „AI for Children" kezdeményezését, amelynek célja, hogy választ adjon a mesterséges intelligencia és a gyermekek biztonsága körül felmerülő etikai kérdésekre.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
A Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencián Tilesch György nemzetközi szakértő, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta. Kifejtette, hogy proaktív tervezésre van szükség, és remélte, hogy a konferencián elhangzott hasznos viták segítenek Magyarországnak felkészülni a 2024-es EU-elnökségre.
Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.
A Microsoft Spanyolország „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője kiemelte: a kormányzat és a magánszektor közötti együttműködésre van szükség a mesterséges intelligencia kezelésében. Rámutatott a mesterséges intelligenciában rejlő átalakító erőre. Sanchez kiemelte az óvatos, de optimista megközelítés fontosságát, utalva a Microsoft saját MI-szabályozási keretrendszerére. Utalt Spanyolország nemzeti MI-stratégiájára és arra, hogy más uniós országok, például Magyarország is átveheti az „MI-homokozó" modellt.

Pódiumviták

A Felelős MI a digitális platformokon, a telekommunikációban és a médiában című pódiumbeszélgetés a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított ezekben az ágazatokban. Szó volt a stratégiákról, a kihívásokról és a jogszabályi megfelelelőségről is. A vitában a Microsoft Spanyolország, a PHI Institute for Augmented Intelligence, az OpenAI és a T-Systems International szakértői vettek részt.
A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.
A negyedik pódiumvita a mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatásokat – mint a mesterséges intelligencia társadalmi bevezetésének kulcsfontosságú területét – tárgyalta. A kérdések az EU mesterséges intelligenciára való politikai felkészültségét, a megbízható MI-tesztkörnyezetek létrehozását és szerepét, valamint a hatóságok és nagy platformok közötti partnerséget érintették. A részt vevő szakértők az MI-vel kapcsolatos különféle szakterületekről érkeztek.

Képgaléria

Képgaléria