A videó angol és magyar nyelvű feliratokat tartalmaz. A feliratok elsődleges nyelve a magyar, amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha angolra szeretné váltani, kérjük, kattintson a videólejátszó jobb alsó sarkában található „Beállítások” ikonra, válassza a „Feliratok” menüpontot, és a magyar helyett válassza az angol nyelvet.

Maria Luciana Axente: A gyermekek biztonsága és védelme az első

Maria Luciana Axente, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által megrendezett Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencia előadója a Cambridge interdiszciplináris egyetemi központjának vezető kutatási munkatársa, ahol elsősorban a „felelős mesterséges intelligencia”, illetve az „MI a jó vezetésben” témakörökkel foglalkozik. Maria Axente világszerte elismert MI etikai szakértő, a gyermekjogok szenvedélyes szószólója. Számos nemzetközi szakmai szervezet vezetőségének tagja, például az UNICEF „AI for Children” tanácsadó testületének és a Világgazdasági Fórum „Az MI-generáció” (Generation AI) elnevezésű programjának.

Maria Luciana Axente előadásának a „Gyermeknevelés az MI korában” címet adta. A vitaindító beszéd témája egyébként rendkívül közel áll a konferenciának otthont adó NMHH egyik kiemelt tevékenységéhez, a digitális korban kialakítandó gyermekvédelemhez.

Új lehetőségek a mesterséges intelligencia alkalmazásával

„Hogyan épül fel az a digitális világ, amelyet a mesterséges intelligencia hajt, egy olyan technológia, amely azt ígéri, hatalmas előnyökkel fog járni mindannyiunk – egyén és a társadalom – számára?” – fogalmazta meg kérdését az előadó. Hiszen tudjuk, az MI képes lehet jelentős fejlődést elérni az oktatásban, olyan tartalmat és tudást nyújtva a gyermekeink számára, amely a képességeikhez, tehetségükhöz szabott.

A mesterséges intelligencia segíthet gyermekeink számára új, ismeretlen területek feltérképezésében is. Hasonlóképpen nagy jövő előtt áll az MI alkalmazása az orvostudományban, hogy egészségesebb és boldogabb gyerekeink legyenek, személyre szabott egészségügyi terveknek köszönhetően.

A világ digitális lett – de mi legyen a gyerekeinkkel?

A gyerekek és a szülők világa mára drámaian megváltozott. „Hányan csodálkozunk rá, hogy gyermekeink, ahelyett, hogy beszélgetnének egymással vagy velünk, eszközeik előtt ülnek?” – vetette fel a kérdést Maria Axente.

Létrejött egy olyan digitális világ, ahol gyermekeink idejük nagy részét töltik, a szülők pedig azért küzdenek, hogy megértsék, miként élnek a gyerekek ebben a világban. Vajon hogyan védjék meg a gyerekeiket az új kockázatokkal és veszélyekkel szemben, amelyek a digitális világban előfordulhatnak, mint amilyen például a mesterséges intelligencia? Bárhogyan nevelték is eddig őket, új dilemmát jelent a szülők számára, hogyan használják a gyerekek az MI-technológiát oly módon, hogy eközben tisztában legyenek saját igényeikkel, jogaikkal és elvárásaikkal.

Arra a tényre, hogy a MI-nek van egy sötét oldala is, már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmünket. Számos történetet olvashattunk, láthattunk, hallhattunk a médiában, hogy az MI elveszi a munkahelyeinket, és robotok fogják átvenni a világ irányítását, azonban nincsenek kézzelfogható eszközeink az ezzel járó kockázatok és esetleges károk bemutatására. Az viszont tény, hogy az MI csökkenti az emberi interakciót, ami egyértelműen káros lehet a gyermekeink fejlődésére. A generatív mesterséges intelligencia megjelenése és széleskörű elterjedése pedig tovább növelheti az imént említett kockázatokat.

Kezdeményezések a gyerekek biztonsága érdekében

Évekkel ezelőtt még senki sem beszélt a gyermekek és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról. Időközben számtalan konkrét kérdés merült fel, amelyek megválaszolást kívánnak:

Melyek a legfontosabb hatások, amelyekre érdemes odafigyelni? Miként kellene ezeket integrálni a tervezésbe?

Hogyan lehetne a megoldásokat a leghatékonyabb módon felhasználni?

A felmerült kérdések megválaszolása érdekében Maria Axente és kollégái egy cikket készítettek, amelyben a fenti kérdésekre fókuszáltak. A leírtak arra a késztették a UNICEF-et, hogy létrehozza az „AI for Children” kezdeményezést.

A témával ezt követően a Világgazdasági Fórum is foglalkozott és sikerült asztalhoz ültetni a szakértőket a világ minden tájáról – mindezt a gyerekek biztonságának érdekében.

A kezdeményezés eredményeként megszületett útmutatás világszerte inspirálja a politikai döntéshozókat, és irányt mutat számukra, hogyan közelítsék meg az integrációt a gyermekek szükségleteinek kialakításában.

Erről az előadóról

Maria Luciana Axente

A PwC UK „Felelős MI és MI a közjóért" intézményének vezetője

Maria az Intellectual Forum vezető kutató munkatársa.

Világszerte elismert, díjnyertes mesterségesintelligencia-etikai és közpolitikai szakértő.

Több tanácsadó testület tagja – UK All-Party Parliamentary Group on AI (APPG AI), ORBIT & SKEMA AI Institute –, a techUK Data and AI vezetői testületének alelnöke, valamint tagja a BSI/ISO és IEEE AI szabványcsoportoknak.

További előadók

Beszédek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
A Microsoft Spanyolország „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője kiemelte: a kormányzat és a magánszektor közötti együttműködésre van szükség a mesterséges intelligencia kezelésében. Rámutatott a mesterséges intelligenciában rejlő átalakító erőre. Sanchez kiemelte az óvatos, de optimista megközelítés fontosságát, utalva a Microsoft saját MI-szabályozási keretrendszerére. Utalt Spanyolország nemzeti MI-stratégiájára és arra, hogy más uniós országok, például Magyarország is átveheti az „MI-homokozó" modellt.
Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.
A Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencián Tilesch György nemzetközi szakértő, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta. Kifejtette, hogy proaktív tervezésre van szükség, és remélte, hogy a konferencián elhangzott hasznos viták segítenek Magyarországnak felkészülni a 2024-es EU-elnökségre.
Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.
Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.

Pódiumviták

A Felelős MI a digitális platformokon, a telekommunikációban és a médiában című pódiumbeszélgetés a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított ezekben az ágazatokban. Szó volt a stratégiákról, a kihívásokról és a jogszabályi megfelelelőségről is. A vitában a Microsoft Spanyolország, a PHI Institute for Augmented Intelligence, az OpenAI és a T-Systems International szakértői vettek részt.
A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.
A negyedik pódiumvita a mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatásokat – mint a mesterséges intelligencia társadalmi bevezetésének kulcsfontosságú területét – tárgyalta. A kérdések az EU mesterséges intelligenciára való politikai felkészültségét, a megbízható MI-tesztkörnyezetek létrehozását és szerepét, valamint a hatóságok és nagy platformok közötti partnerséget érintették. A részt vevő szakértők az MI-vel kapcsolatos különféle szakterületekről érkeztek.

Képgaléria

Képgaléria