Felelős MI a digitális platformok, telekommunikáció és média területén

AZ ELSŐ PÓDIUMVITA. A nagyvállalatok, különösen az olyan digitális élvonalbeli szereplők, mint a technológiai platformok, a távközlési cégek és a médiavállalatok, nemcsak a mesterséges intelligencia-termékek kifejlesztésében és bevezetésében rendelkeznek komoly múlttal, hanem az olyan módszerek és gyakorlatok széles körének bemutatásában és folyamatos finomításában is, amelyek biztosítják e termékek kockázatmentesítését és az MI fogyasztói bizalomban gyökerező versenyképességének megteremtését.

Válaszra váró kérdések

  • Mire használják ezek a szereplők a mesterséges intelligenciát, hova helyezik a tétjeiket a mesterséges intelligencia stratégiájukban, és milyen kihívásokkal és megoldásokkal próbálják bizonyítani a bevezetett MI technológiák megbízhatóságát?
  • A „felelős MI” olyan gyakorlatok és védőkorlátok összességét jelenti, amelyeket hamarosan törvény ír majd elő: hogyan látják az útjukat a megfelelésre való felkészülés terén?
  • Mi a nagyvállalatok szerepe a társadalom számára hasznos mesterséges intelligencia megvalósításának többi érdekelt felet érintő folyamatában?
  • Ebben az egyre gyorsuló MI-korszakban hogyan határozzák meg a vezetők az innováció és a szabályozás megfelelő keverékét e feladat tekintetében?

Résztvevők

Adrián González Sánchez

A Microsoft Spain „Adat és Mesterséges Intelligencia a Közszférában és az Egészségügyben” részlegének vezetője

Adrián González Sánchez a spanyolországi Microsoftnál az Adat és mesterséges intelligencia a közszféráért és az egészségügyért elnevezésű terület vezetője, valamint a HEC Montréal École des Dirigeants és a spanyolországi IE University egyetemi tanára.

Tilesch György

Alapító és elnök, PHI Institute for Augmented Intelligence

György több mint 20 éve tevékenykedik ágazat- és iparágközi összekötőként a mesterségesintelligencia-ökoszisztémák között világszerte, és a világ vezetőinek megbízható tanácsadójaként.

Bárd Imre

kutató, Hollandia, MI az Oktatásban Nemzeti Laboratórium (NOLAI)

Imre az OpenAI-nak is dolgozik a Trust & Safety részlegnél, ahol bepillantást nyerhetett a mesterséges intelligencia fejlesztésének és arányos alkalmazásának mindennapi valóságába, valamint a magas szintű etikai elvek operacionalizálható gyakorlatba való átültetésének kihívásaiba.

Erik Slooten

Nemzetközi vezető, T-Systems International, Delivery Quality & Transformation Cloud Services

Erik a felelős mesterséges intelligencia lelkes rajongója és gyakorlója, holland származású, és globális vezetői feladatait Budapestről látja el. 2021-ben elnyerte az év Expat CEO-ja címet.

Pódiumviták

A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.
A negyedik pódiumvita a mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatásokat – mint a mesterséges intelligencia társadalmi bevezetésének kulcsfontosságú területét – tárgyalta. A kérdések az EU mesterséges intelligenciára való politikai felkészültségét, a megbízható MI-tesztkörnyezetek létrehozását és szerepét, valamint a hatóságok és nagy platformok közötti partnerséget érintették. A részt vevő szakértők az MI-vel kapcsolatos különféle szakterületekről érkeztek.

Beszédek

Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.
Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.
Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.
A Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencián Tilesch György nemzetközi szakértő, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta. Kifejtette, hogy proaktív tervezésre van szükség, és remélte, hogy a konferencián elhangzott hasznos viták segítenek Magyarországnak felkészülni a 2024-es EU-elnökségre.
A Microsoft Spanyolország „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője kiemelte: a kormányzat és a magánszektor közötti együttműködésre van szükség a mesterséges intelligencia kezelésében. Rámutatott a mesterséges intelligenciában rejlő átalakító erőre. Sanchez kiemelte az óvatos, de optimista megközelítés fontosságát, utalva a Microsoft saját MI-szabályozási keretrendszerére. Utalt Spanyolország nemzeti MI-stratégiájára és arra, hogy más uniós országok, például Magyarország is átveheti az „MI-homokozó" modellt.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
Maria Luciana Axente, a mesterséges intelligencia etikájának elismert szakértője és a gyermekek jogainak szószólója a „Human in Charge" című konferencián tartott előadást, amelynek középpontjában a gyermekek védelme a digitális korban állt. Nem vitatván, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban és az egészségügyben nagy lehetőségeket kínál, figyelmeztetett az árnyoldalaira is, egyebek mellett a gyermekkori fejlődéshez elengedhetetlen emberi interakciók csökkenésére. Axente kiemelte a figyelemre méltó erőfeszítéseket, például az UNICEF „AI for Children" kezdeményezését, amelynek célja, hogy választ adjon a mesterséges intelligencia és a gyermekek biztonsága körül felmerülő etikai kérdésekre.

Képgaléria

Képgaléria