A videó angol és magyar nyelvű feliratokat tartalmaz. A feliratok elsődleges nyelve a magyar, amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha angolra szeretné váltani, kérjük, kattintson a videólejátszó jobb alsó sarkában található „Beállítások” ikonra, válassza a „Feliratok” menüpontot, és a magyar helyett válassza az angol nyelvet.

Adrian Gonzalez Sanchez együttműködésre hívta a kormányzatot és a magánszektort

Mi a felelős mesterséges intelligencia a Microsoft szemszögéből, illetve a köz- és magánintézmények közötti együttműködés szempontjából? Ez volt az első fő témája a budapesti Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferenciának. A vitaindító előadást Adrian Gonzalez Sanchez, a Microsoft spanyolországi leányvállalatának részlegvezetője, egyetemi előadó tartotta.

Több, mint fejlődés: forradalom

Adrian Gonzalez Sanchez szerint a mesterséges intelligencia kapcsán nem csak egy technológia fejlődéséről beszélünk, hanem egy globális társadalmi átalakulásról is, és mivel az innováció üteme valóban exponenciálissá válik, ezért az embereknek is fel kell venniük ezt a tempót. A mesterséges intelligencia fejlődése azonban a szakember szerint több, mint fejlődés: számára ez forradalom.

A fenti állítás alátámasztására a generatív mesterséges intelligenciáról, mint az MI történetének legújabb szakaszáról a McKinsey & Company idei jelentéséből pár számadatot emelt ki. Az adatok alapján például a generatív MI pénzben kifejezve 4,4 ezer milliárd (trillió) amerikai dollárnyi értéket adhat hozzá a világgazdasághoz, és ennek 75 százaléka az ügyfélkapcsolatok, a marketing, az értékesítés, a szoftverfejlesztés, illetve a kutatás–fejlesztés területén jelentkezne. Az automatizálás az alkalmazottak munkájának a 60-70 százalékát válthatja ki, míg a bank- és biztosítási szektorban 250–400 milliárd dolláros hatásra lehet számítani.

A Microsoft MI-keretrendszere mint ajánlott minta

„Tehát olyan idők elé nézünk, amikor nagyon erős képességeket tudunk kihasználni, de nyilvánvalóan nem lehetünk naivak sem, amikor az MI-t és a generatív MI-t használjuk. (...)”

„A Microsoftnál optimisták vagyunk a mesterséges intelligencia vállalati és társadalmi alkalmazásaival kapcsolatban is. És lehetünk optimisták, de nem lehetünk naivak” – hangsúlyozta Adrian Gonzalez Sanchez.

A továbbiakban a spanyol előadó azt a működési modellt vázolta fel, amelyet a Microsoftnál alkalmaznak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos folyamatok szabályozására, és kifejtette a hallgatóságának azt a véleményét, hogy ez a keretrendszer a közszféra számára is alapul szolgálhat, de annak bevezetése csak lépésről-lépésre történhet.

A spanyol példa és az MI-homokozó

Beszámolt arról, hogy az utóbbi években hazájában, Spanyolországban megszületett a nemzeti MI-stratégia, illetve a terület szabályozására létrejött a spanyol MI-szabályozó hatóság.

Az uniós MI-rendelettel összefüggésben beszélt Magyarország 2024-es uniós elnökségéről is. A soron következő EU Tanácsi elnökséget betöltő Magyarország számára lehetőségként mutatkozik a spanyolországi, úgynevezett MI-homokozó (AI Sandbox) modelljének létrehozása. Ez egy olyan közös tér, tesztkörnyezet, amelyben a kormányzat és a vállalatok együttműködhetnek, együtt dolgozhatnak azért, hogy a még nem hatályos, de rövidesen hatályba lépő MI-rendelet előírásainak minél hamarabb megfelelhessenek.

Végezetül egy transznacionális társaság képviselőjeként, de egyben akadémikusként cselekvésre és együttműködésre hívta fel a jelenlévőket.

„Használhatjuk azokat az eszközöket, amelyekkel mind a kormányok, mind a magánszervezetek rendelkeznek, annak érdekében, hogy a MI-rendeletet a társadalom és az alkalmazó cégek számára is érthetővé tegyük. Úgy gondolom, hogy nagy tér nyílik az együttműködésre, sok lehetőség van mindenki számára Európában.”

Erről az előadóról

Adrián González Sánchez

A Microsoft Spain „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője

Adrián González Sánchez a spanyolországi Microsoftnál az Adat és mesterséges intelligencia a közszféráért és az egészségügyért elnevezésű terület vezetője, valamint a HEC Montréal École des Dirigeants és a spanyolországi IE University egyetemi tanára.

A spanyol OdiseIA megfigyelőközpontban és a Linux Foundation Trusted AI bizottságában számos, „Felelős MI” kezdeményezést vezet.

Ő a szerzője a Linux Foundation első Data & AI Fundamentals kurzusának, az O'Reilly Media könyvszerzője és online oktatója, valamint az Információs és Kommunikációs Technológiai Tanács (ICTC Canada) előadója.

További előadók

Beszédek

Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.
Maria Luciana Axente, a mesterséges intelligencia etikájának elismert szakértője és a gyermekek jogainak szószólója a „Human in Charge" című konferencián tartott előadást, amelynek középpontjában a gyermekek védelme a digitális korban állt. Nem vitatván, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban és az egészségügyben nagy lehetőségeket kínál, figyelmeztetett az árnyoldalaira is, egyebek mellett a gyermekkori fejlődéshez elengedhetetlen emberi interakciók csökkenésére. Axente kiemelte a figyelemre méltó erőfeszítéseket, például az UNICEF „AI for Children" kezdeményezését, amelynek célja, hogy választ adjon a mesterséges intelligencia és a gyermekek biztonsága körül felmerülő etikai kérdésekre.
A Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencián Tilesch György nemzetközi szakértő, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta. Kifejtette, hogy proaktív tervezésre van szükség, és remélte, hogy a konferencián elhangzott hasznos viták segítenek Magyarországnak felkészülni a 2024-es EU-elnökségre.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.
Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.

Pódiumviták

A Felelős MI a digitális platformokon, a telekommunikációban és a médiában című pódiumbeszélgetés a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított ezekben az ágazatokban. Szó volt a stratégiákról, a kihívásokról és a jogszabályi megfelelelőségről is. A vitában a Microsoft Spanyolország, a PHI Institute for Augmented Intelligence, az OpenAI és a T-Systems International szakértői vettek részt.
A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.
A negyedik pódiumvita a mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatásokat – mint a mesterséges intelligencia társadalmi bevezetésének kulcsfontosságú területét – tárgyalta. A kérdések az EU mesterséges intelligenciára való politikai felkészültségét, a megbízható MI-tesztkörnyezetek létrehozását és szerepét, valamint a hatóságok és nagy platformok közötti partnerséget érintették. A részt vevő szakértők az MI-vel kapcsolatos különféle szakterületekről érkeztek.

Képgaléria

Képgaléria