A videó angol és magyar nyelvű feliratokat tartalmaz. A feliratok elsődleges nyelve a magyar, amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha angolra szeretné váltani, kérjük, kattintson a videólejátszó jobb alsó sarkában található „Beállítások” ikonra, válassza a „Feliratok” menüpontot, és a magyar helyett válassza az angol nyelvet.

Tilesch György zárásként a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta

Tilesch György, a téma nemzetközi szaktekintélye, a PHI Insitute for Augmented Intelligence alapító elnöke a Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencia záró beszédében reményét fejezte ki, hogy az eseménynek sikerült hozzájárulnia Magyarország felkészüléséhez az Európai Unió soron következő elnökségére, amelynek szerinte az MI-törvény és annak végrehajtása lesz az egyik legfontosabb kérdése.

Kapcsoljunk gyorsító üzemmódba

„Ma este sokat beszéltünk a szabályozásról, ami kulcsfontosságú tényező. Egy nagyon fontos eszköz az eszköztárunkban, de csak egy. Mindaddig, amíg abban a technológiai paradigmában gondolkodunk, hogy a technológia sebessége, a szabályozás és a társadalmi befogadás között nincs összetartás, addig mindig lemaradunk – fogalmazott.

„Olyan emberek tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel, olyan a nagy elmék, akik globális szinten dolgoznak ezen a konvergencián, és megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy idejöttek Budapestre, és megtiszteltek minket jelenlétükkel, megajándékoztak bennünket gondolataikkal, és beszéltek a legjobb gyakorlatokról.”

Hozzátette: reméli, hogy a bemutatott jó gyakorlatok és a konferencia előadói segítségével megismert gondolkodásmód segítségével lehetőség nyílik arra, hogy gyorsító üzemmódba kapcsoljunk.

A gép forog…

A konferenciával az volt „az alig titkolt szándékunk, hogy segítsünk Magyarországnak felkészülni az EU 2024-es tanácsi elnökségére, amikor az MI-törvény és annak végrehajtása lesz az egyik legfontosabb kérdés. Gondoskodni akartunk róla, hogy kapcsolatban legyünk a vezető gondolkodókkal, akiknek valójában nem csak arról van tudásuk, hogy mi történt, hanem arról is, hogy mi fog történni. Szóval jöjjünk ki a reaktív üzemmódból, és kapcsoljunk proaktív üzemmódba. Minden tőlünk telhetőt megtettünk ma este” – hangsúlyozta Tilesch György, és abban a reményben zárta mondandóját, hogy nem ez volt az első és utolsó ilyen alkalom.

„Remélem, mozgásba lendítettük a gépezetet, és gondoskodtunk arról, hogy az emberek vállalják a felelősségteljes irányítást” – mondta búcsúzóul az Amerikában élő magyar szakember.

Erről az előadóról

Tilesch György

Alapító és elnök, PHI Institute for Augmented Intelligence

Dr. George A. Tilesch (Tilesch György) vezető globális innovációs és mesterségesintelligencia-szakértő, vezető és tanácsadó, elsősorban a transzatlanti térségben.

György több mint 20 éve tevékenykedik ágazat- és iparágközi összekötőként a mesterségesintelligencia-ökoszisztémák között világszerte, és a világ vezetőinek megbízható tanácsadójaként.

Felvezetők tanácsadójaként, kutatóként, kezdeményezőként, főelőadóként és nagy egyetemek vendégelőadójaként George a Szilícium-völgyben dolgozik, és a PHI Institute küldetésének megvalósítása érdekében a világot járja.

További előadók

Beszédek

Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.
Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.
Maria Luciana Axente, a mesterséges intelligencia etikájának elismert szakértője és a gyermekek jogainak szószólója a „Human in Charge" című konferencián tartott előadást, amelynek középpontjában a gyermekek védelme a digitális korban állt. Nem vitatván, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban és az egészségügyben nagy lehetőségeket kínál, figyelmeztetett az árnyoldalaira is, egyebek mellett a gyermekkori fejlődéshez elengedhetetlen emberi interakciók csökkenésére. Axente kiemelte a figyelemre méltó erőfeszítéseket, például az UNICEF „AI for Children" kezdeményezését, amelynek célja, hogy választ adjon a mesterséges intelligencia és a gyermekek biztonsága körül felmerülő etikai kérdésekre.
A Microsoft Spanyolország „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője kiemelte: a kormányzat és a magánszektor közötti együttműködésre van szükség a mesterséges intelligencia kezelésében. Rámutatott a mesterséges intelligenciában rejlő átalakító erőre. Sanchez kiemelte az óvatos, de optimista megközelítés fontosságát, utalva a Microsoft saját MI-szabályozási keretrendszerére. Utalt Spanyolország nemzeti MI-stratégiájára és arra, hogy más uniós országok, például Magyarország is átveheti az „MI-homokozó" modellt.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.

Pódiumviták

A Felelős MI a digitális platformokon, a telekommunikációban és a médiában című pódiumbeszélgetés a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított ezekben az ágazatokban. Szó volt a stratégiákról, a kihívásokról és a jogszabályi megfelelelőségről is. A vitában a Microsoft Spanyolország, a PHI Institute for Augmented Intelligence, az OpenAI és a T-Systems International szakértői vettek részt.
A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.
A negyedik pódiumvita a mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatásokat – mint a mesterséges intelligencia társadalmi bevezetésének kulcsfontosságú területét – tárgyalta. A kérdések az EU mesterséges intelligenciára való politikai felkészültségét, a megbízható MI-tesztkörnyezetek létrehozását és szerepét, valamint a hatóságok és nagy platformok közötti partnerséget érintették. A részt vevő szakértők az MI-vel kapcsolatos különféle szakterületekről érkeztek.

Képgaléria

Képgaléria