MI a társadalomban és a közszolgáltatásokban

A NEGYEDIK PÓDIUMVITA. A mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatások az egyik legfontosabb terület, ahol a polgárok először találkozhatnak a mesterséges intelligencia előnyeivel, és megtapasztalhatják azokat. Hogyan aknázzák ki a világ kormányai az AI-ban rejlő lehetőségeket a polgáraik érdekében, akár a közszolgáltatásokon keresztül, akár a háttérben, stratégiai szempontból?

Válaszra váró kérdések

  • Hogyan tudnak a jelenlegi uniós vezetők és a soron következő kormányok felkészülni a kormányzati mesterséges intelligencia közhasznú irányításának kihívásaira?
  • Hogyan járulnak hozzá az európai kormányok ahhoz, hogy az emberek és a gazdaság számára biztonságosabb, kiszámíthatóbb és megbízhatóbb digitális környezetet teremtsenek a mesterséges intelligencia korában?
  • Milyen szerepet játszhatnak az MI tesztkörnyezetek e célok megvalósításában, és hol tartunk e téren?
  • Tekintettel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) és a mesterséges intelligenciáról szóló törvény szoros összefüggéseire, mi a megfelelő egyensúly a hatóságok és a nagy platformok – a mesterséges intelligencia előfutárai – közötti partnerség és a hatósági felügyelet között?

Résztvevők

Halmos Andrea

Helyettes osztályvezető, Európai Bizottság, Informatikai Főigazgatóság, az interoperabilitásért felelős DIGIT.B.2 osztály

Munkája kiterjed a nemrégiben közzétett, az Interoperábilis Európáról szóló jogszabály megtárgyalására és végrehajtására, különös tekintettel az interoperabilitás szerepére a közös európai adatterekben, a mesterséges intelligenciára a közszférában, a GovTech-re (a közigazgatásban alkalmazott technológia), illetve a helyi és regionális közigazgatás digitális átalakulására.

Kristel Kriisa

MI-projektmenedzser, Estonian Information System Authority

Kristel kivételes digitális jártassággal rendelkező, az MI és az EdTech iránt szenvedélyesen elkötelezett pedagógus. Egy olyan projektet vezet, amelynek célja a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokat nyújtani kívánó közszférabeli szervezetek támogatása. Feladatai közé tartozik Észtország mesterségesintelligencia-képességei globális láthatóságának biztosítása és Észtország harmadik nemzeti mesterséges intelligencia stratégiája kidolgozásában való részvétel.

Gianluca Misuraca

Ügyvezető igazgató (AI4GOV)

Gianluca az Inspiring Futures (IF) alapítója és technológiai diplomáciáért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke. AZ IF egy globális tanácsadó cég a stratégiai jövőkutatás, a társadalmi innováció és a digitális kormányzás területén, lausanne-i és sevillai székhellyel.

Tilesch György

Alapító és elnök, PHI Institute for Augmented Intelligence

György vezető globális innovációs és mesterségesintelligencia-szakértő, vezető és tanácsadó, elsősorban a transzatlanti térségben. Több mint 20 éve tevékenykedik ágazat- és iparágközi összekötőként a mesterségesintelligencia-ökoszisztémák között világszerte, és a világ vezetőinek megbízható tanácsadójaként.

Pódiumviták

A Felelős MI a digitális platformokon, a telekommunikációban és a médiában című pódiumbeszélgetés a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított ezekben az ágazatokban. Szó volt a stratégiákról, a kihívásokról és a jogszabályi megfelelelőségről is. A vitában a Microsoft Spanyolország, a PHI Institute for Augmented Intelligence, az OpenAI és a T-Systems International szakértői vettek részt.
A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.

Beszédek

A Microsoft Spanyolország „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője kiemelte: a kormányzat és a magánszektor közötti együttműködésre van szükség a mesterséges intelligencia kezelésében. Rámutatott a mesterséges intelligenciában rejlő átalakító erőre. Sanchez kiemelte az óvatos, de optimista megközelítés fontosságát, utalva a Microsoft saját MI-szabályozási keretrendszerére. Utalt Spanyolország nemzeti MI-stratégiájára és arra, hogy más uniós országok, például Magyarország is átveheti az „MI-homokozó" modellt.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
Maria Luciana Axente, a mesterséges intelligencia etikájának elismert szakértője és a gyermekek jogainak szószólója a „Human in Charge" című konferencián tartott előadást, amelynek középpontjában a gyermekek védelme a digitális korban állt. Nem vitatván, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban és az egészségügyben nagy lehetőségeket kínál, figyelmeztetett az árnyoldalaira is, egyebek mellett a gyermekkori fejlődéshez elengedhetetlen emberi interakciók csökkenésére. Axente kiemelte a figyelemre méltó erőfeszítéseket, például az UNICEF „AI for Children" kezdeményezését, amelynek célja, hogy választ adjon a mesterséges intelligencia és a gyermekek biztonsága körül felmerülő etikai kérdésekre.
A Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencián Tilesch György nemzetközi szakértő, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta. Kifejtette, hogy proaktív tervezésre van szükség, és remélte, hogy a konferencián elhangzott hasznos viták segítenek Magyarországnak felkészülni a 2024-es EU-elnökségre.
Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.
Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.
Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.

Képgaléria

Képgaléria